01 December 2010

OBJEKTIF

  1. Meningkatkan Kecemerlangan Prestasi Akademik Pelajar Khususnya Dalam Peperiksaan PMR, SPM dan STPM
  2. Meningkatkan Kualiti Pengurusan Dan Pentadbiran Serta Kepimpinan Sekolah Ke Arah Mencapai Tahap Pendidikan Bertaraf Dunia
  3. Mewujudkan Iklim Dan Persekitaran Sekolah Ke Arah Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar
  4. Melahirkan Pelajar Yang Berilmu Pengetahuan, Berketrampilan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab, Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan dan Jati Diri Dengan Semangat Kenegaraan Demi Agama, Bangsa Dan Negara
  5. Meningkatkan Mutu Disiplin Dan Moral Yang Tinggi Di Kalangan. Pelajar Sehingga. Mencapai Tahap 'Zero Defect'
  6. Mempertingkatkan Taraf Profesional Serta Semangat Kerjasama Dan Permuafakatan Yang Utuh Di Kalangan Staf Dalam Satu Pasukan Bagi Mencapai Objektif Sekolah
  7. Berusaha Meningkatkan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah Serta Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penyayang Menerusi Penggunaan Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT)
  8. Melahirkan Para Pelajar Yang Mempunyai Kemahiran Yang Tinggi Dalam Bidang Teknologi Maklumat (ICT)
  9. Mewujudkan Rangkaian Komunikasi Dan Kerjasama Yang Berkesan Di Antara Sekolah, PIBG, Alumni, Agensi Kerajaan, Swasta Dan Masyarakat Sekitar
  10. Berusaha Mencapai Hasrat Negara Ke Arah Wawasan 2020

No comments:

Post a Comment

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP